7 Replies to “RFA Khmer News, 06 May 2019, Khmer Hot News, Khmer Political News 2019

  1. មាននយ័អី ដែលធ្វើបែបនេះ
    យើងជាខ្មែរដូចគ្នា

  2. បក្សប្រឆាំងសម រង្សុីនិងមួរ សុខហួរជាអ្នកសុំឲ្យដកអីប៊ីអេ ដូច្នេះសមាជិកក្រុមនេះមិនគួរអនុគ្រោះ។

  3. EBA ជិតដល់ ថ្ងៃ ដក ឬ ព្យួរ. ពួកកុម្មុយនីស្ត សម្រុកចាប់ ប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើជា ចំណាប់ខ្មាំង. អត់កែ ខ្លួនទេ។ សហគមន៏ អន្តរជាតិ ដក ឬ ព្យួរ EBA ទៅ. កុម្មុយនីស្ត មានចិត្តសាហាវ លេី ពលរដ្ឋ ស្លូត ត្រង់ ខ្លួនឯង ណាស់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *